NOSNÁ KONSTRUKCE

Dva rovnoběžné nosníky svařené z ocelového uzavřeného profilu obdélníkového průřezu (60/40 nebo 80/40mm – dle statického výpočtu), které jsou kotveny do podlahy, stropní konstrukce a stěn. Montážní spoje jsou šroubovány.

ZÁBRADLÍ

Svařované z ocelových profilů různých průřezů, přivařené nebo přišroubované k nosné konstrukci.

STUPNĚ

Konečné stupně jsou z pororoštu 30/30 (30/10), 60 mm u kamenných a teracových stupňů. Ocelové stupně mají tloušťku 6-8 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ocelové části jsou opatřeny základním antikorozním nátěrem nebo pozinkovány.

PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ

3,5 kN / m2. Pokud požadujete provozní zatížení 5 kN / m2, budou na základě statického výpočtu použity profily větších rozměrů nebo silnostěnné profily.