NOSNÁ KONSTRUKCE

Dva rovnoběžné nosníky svařené z ocelového uzavřeného profilu obdélníkového průřezu (60/40 nebo 80/40mm – dle statického výpočtu), které jsou kotveny do podlahy, stropní konstrukce a stěn. Schodiště je uloženo přes gumové manžety a podložky, které zabraňují přenášení kročejového hluku do okolních konstrukcí. Všechny montážní spoje jsou svařovány.

ZÁBRADLÍ

Svařované z ocelových profilů různých průřezů, přivařené k nosné konstrukci. Madla zábradlí jsou ocelová, nerezová nebo dřevěná.

Nosná konstrukce a zábradlí je dodáváno do hrubé stavby. Následným dokončením omítek a podlah je možno dokonale zakrýt použité kotevní prvky ocelové konstrukce.

STUPNĚ

Po namontování ocelové konstrukce vám zapůjčíme a osadíme provizorní stupně, které po dobu výstavby umožňují bezpečnou komunikaci po schodišti. Krátce před dokončením stavby a po konečném nátěru ocelové konstrukce Vám provizorní stupně vyměníme za stupně konečné. Ty mohou být dřevěné , z přírodního nebo umělého kamene, teracové nebo ocelové. Tloušťka stupňů je 40 nebo 50 mm u dřevěných a 60 mm u kamenných a teracových stupňů. Ocelové stupně mají tloušťku 6-8 mm. Dřevěné stupně jsou ke konstrukci šroubovány, ocelové přivařeny, ostatní lepeny.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ocelové části jsou opatřeny základním antikorozním nátěrem, dřevěné části mohou být lakovány (vodou ředitelnými laky), olejovány, mořeny nebo bez povrchové úpravy.

PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ

3,5 kN / m2. Pokud požadujete provozní zatížení 5 kN / m2, budou na základě statického výpočtu použity profily větších rozměrů nebo silnostěnné profily.


smrk


javor


jasan


buk


buková mozaika AB


buková mozaika BB


dubová mozaika


dub


mahagon


buková mozaika v čoko oleji


ořech


ořechová mozaika

STAVEBNÍ SCHODIŠTĚ

Ocelová nosná konstrukce schodiště je včetně zábradlí provedená v základním nátěru, opatřená provizorními dřevěnými stupni. (V případě schodišť s ocelovými stupni se stavební stupně nemontují). Schodiště slouží stavebníkovi jako vertikální komunikace od stadia hrubé stavby až do okamžiku dokončení díla.

Stavební schodiště obdržíte automaticky jako 1. fázi realizace u schodiště typu: Harfa, Standard, FSW, ocelové vřetenové. Tím získáte možnost bezpečného pohybu po stavbě bez použití lešení či žebříku. Výměna stavebních stupňů za finální proběhne těsně před kolaudací tak, aby nedošlo k jejich poškození. Osazení ocelového L profilu po obvodu čela stropu vytvoří užitečné vodítko pro dokončení podlah a omítek. Současně slouží pro bezpečné upevnění zakončovacího zábradlí. Následným dokončenímomítek a podlah je možno dokonale zakrýt použité kotevní prvky ocelové konstrukce.

FOTO

ŠROUBOVANÉ SCHODIŠTĚ

Schodiště Standard nyní dodáváme i ve šroubovaném provedení a s konečnou povrchovou úpravou ocelových částí. Barvy lze volit podle kompletního vzorníku RAL (kromě RAL9006 a 9007). Schodiště v tomto provedení nelze montovat do hrubé stavby a nelze jej použít jako stavební schodiště! Schodiště lze zaměřit ve stejné fázi výstavby jako celodřevěné schodiště, tzn. po dokončení omítek a potěrů.

Foto