NOSNÁ KONSTRUKCE

Dva rovnoběžné nosníky z ploché oceli tl. 8-10 mm, které jsou kotveny do podlahy, stropní konstrukce a stěn. Schodiště uloženo přes gumové manžety a podložky, které zabraňují přenášení kročejového hluku do okolních konstrukcí. Všechny montážní spoje jsou svařovány.

ZÁBRADLÍ

Svařované z ocelových profilů různých průřezů, přivařené k nosné konstrukci. Madla zábradlí jsou ocelová, nerezová nebo dřevěná.

Nosná konstrukce a zábradlí je dodáváno do hrubé stavby. Následným dokončením omítek a podlah je možno dokonale zakrýt použité kotevní prvky ocelové konstrukce.

STUPNĚ

Po namontování ocelové konstrukce vám zapůjčíme a osadíme provizorní stupně, které po dobu výstavby umožňují bezpečnou komunikaci po schodišti. Krátce před dokončením stavby a po konečném nátěru ocelové konstrukce Vám provizorní stupně vyměníme za stupně konečné. Ty mohou být dřevěné , z přírodního nebo umělého kamene, teracové nebo ocelové. Tloušťka stupňů je 40 nebo 50 mm u dřevěných a 60 mm u kamenných a teracových stupňů. Ocelové stupně mají tloušťku 6-8 mm. Dřevěné stupně jsou ke konstrukci šroubovány, ocelové přivařeny, ostatní lepeny.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ocelové části jsou opatřeny základním antikorozním nátěrem, dřevěné části mohou být lakovány (vodou ředitelnými laky), olejovány, mořeny nebo bez povrchové úpravy.

PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ

3,5 kN / m2. Pokud požadujete provozní zatížení 5 kN / m2, budou na základě statického výpočtu použity profily větších rozměrů nebo silnostěnné profily.