DE

 Vřetenové venkovní schodiště / produkty - komerční prostory

Vřetenové venkovní schodiště

Nosná konstrukce

Vřeteno z ocelové trubky průměru 114 mm, na které jsou přišroubovány rámy nesoucí pororošt. Všechny montážní spoje jsou šroubovány.

Zábradlí

Svařované z ocelových profilů různých průřezů, přivařené k nosné konstrukci.

Stupně

Konečné stupně jsou z pororoštu 30/30 (30/10) nebo teracové tl. 60 mm.

Povrchová úprava

Ocelové části jsou opatřeny základním antikorozním nátěrem nebo pozinkovány.

Provozní zatížení

3,5 kN / m2. Pokud požadujete provozní zatížení 5 kN / m2, budou na základě statického výpočtu použity profily větších rozměrů nebo silnostěnné profily.

Fotogalerie