DE

 Bočnicové ocelové schodiště / produkty - komerční prostory

Bočnicové ocelové schodiště

Nosná konstrukce

Dva rovnoběžné nosníky z ploché oceli tl. 8-10 mm, které jsou kotveny do podlahy, stropní konstrukce a stěn. Schodiště uloženo přes gumové manžety a podložky, které zabraňují přenášení kročejového hluku do okolních konstrukcí. Všechny montážní spoje jsou svařovány.

Zábradlí

Svařované z ocelových profilů různých průřezů, přivařené k nosné konstrukci. Madla zábradlí jsou ocelová, nerezová nebo dřevěná.

Nosná konstrukce a zábradlí je dodáváno do hrubé stavby. Následným dokončením omítek a podlah je možno dokonale zakrýt použité kotevní prvky ocelové konstrukce.

Stupně

Po namontování ocelové konstrukce vám zapůjčíme a osadíme provizorní stupně, které po dobu výstavby umožňují bezpečnou komunikaci po schodišti. Krátce před dokončením stavby a po konečném nátěru ocelové konstrukce Vám provizorní stupně vyměníme za stupně konečné. Ty mohou být dřevěné , z přírodního nebo umělého kamene, teracové nebo ocelové. Tloušťka stupňů je 40 nebo 50 mm u dřevěných a 60 mm u kamenných a teracových stupňů. Ocelové stupně mají tloušťku 6-8 mm. Dřevěné stupně jsou ke konstrukci šroubovány, ocelové přivařeny, ostatní lepeny.

Povrchová úprava

Ocelové části jsou opatřeny základním antikorozním nátěrem, dřevěné části mohou být lakovány (vodou ředitelnými laky), olejovány, mořeny nebo bez povrchové úpravy.

Provozní zatížení

3,5 kN / m2. Pokud požadujete provozní zatížení 5 kN / m2, budou na základě statického výpočtu použity profily větších rozměrů nebo silnostěnné profily.

Fotogalerie

Druhy materiálů

smrk
smrk
javor
javor
jasan
jasan
buk
buk
buková mozaika AB
buková mozaika AB
buková mozaika BB
buková mozaika BB
dubová mozaika
dubová mozaika
dub
dub
mahagon
mahagon
buková mozaika v čoko oleji
buková mozaika v čoko oleji
ořech
ořech
ořechová mozaika
ořechová mozaika

Stavební schodiště

Ocelová nosná konstrukce schodiště je včetně zábradlí provedená v základním nátěru, opatřená provizorními dřevěnými stupni. (V případě schodišť s ocelovými stupni se stavební stupně nemontují). Schodiště slouží stavebníkovi jako vertikální komunikace od stadia hrubé stavby až do okamžiku dokončení díla.

Stavební schodiště obdržíte automaticky jako 1. fázi realizace u schodiště typu: Harfa, Standard, FSW, ocelové vřetenové. Tím získáte možnost bezpečného pohybu po stavbě bez použití lešení či žebříku. Výměna stavebních stupňů za finální proběhne těsně před kolaudací tak, aby nedošlo k jejich poškození. Osazení ocelového L profilu po obvodu čela stropu vytvoří užitečné vodítko pro dokončení podlah a omítek. Současně slouží pro bezpečné upevnění zakončovacího zábradlí. Následným dokončenímomítek a podlah je možno dokonale zakrýt použité kotevní prvky ocelové konstrukce.

Foto